cenik_UCTUJ_2024.pdf

cenik_UCTUJ_2023.pdf

ceny platné od 1. 1. 2019
daňová evidence - měsíční paušál - neplátce DPH (30 dokladů * v ceně) 900 Kč
daňová evidence - měsíční paušál - plátce DPH (30 dokladů * v ceně) 1 200 Kč
účetnictví - měsíční paušál - neplátce DPH (30 dokladů * v ceně) 1 400 Kč
účetnictví - měsíční paušál - plátce DPH (30 dokladů * v ceně) 1 700 Kč
položka nad paušál - daňová evidence 20 Kč
položka nad paušál - účetnictví 25 Kč
faktury vydané - pořízené elektronicky 5 Kč
bankovní výpisy - pořízené elektronicky (cena za položku na BV) 8 Kč
podklady k dani z přidané hodnoty (měsíčně/čtvrtletně) 400 Kč
podklady ke Kontrolnímu hlášení (měsíčně/čtvrtletně) 400 Kč
zpracování Souhrnného hlášení 200 Kč
podklady k dani silniční (2 vozidla) 400 Kč
každé další vozidlo 50 Kč
mzdy - pracovní vztah (bez exekuce) 200 Kč
mzdy - pracovní vztah (s exekucí) 300 Kč
mzdy - dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti 150 Kč
roční zúčtování (1 zaměstnanec/rok) od 150 Kč
personalistika - smlouvy, dohody, dodatky od 100 Kč
vyúčtování - daň ze závislé činnosti 550 Kč
vyúčtování - srážková daň 450 Kč
registrace, oznámení změny 500 Kč
podklady k přiznání k dani z příjmů FO - nepodnikatel 300 Kč
podklady k přiznání k dani z příjmů FO + přehledy - paušál (bez slev) 600 Kč
podklady k přiznání k dani z příjmů FO + přehledy - paušál (slevy) 1 000 Kč
podklady k přiznání k dani z příjmů FO + přehledy od 1000 Kč
podklady k přiznání k dani z příjmů PO + výkazy od 1500 Kč
zastupování na úřadech - hodinová sazba 350 Kč
účetní poradenství - hodinová sazba 350 Kč
paušál zahrnuje: vypracování vnitřních směrnic, evidenci majetku, třídění a kontrolu dokladů,
spotřebu materiálu, elektronická podání prostřednictvím datové schránky
* 30 dokladů - přijatá, vydaná faktura vč. zálohové; ostatní závazek; ostatní pohledávka; pokladní doklad; interní doklad;
položka na bankovním výpise